Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Medzinárodná konferencia Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM

Dňa 7. októbra 2014 sa v Hoteli Centrum uskutočnila  2. konferencia organizovaná v súvislosti s riešením projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (UVP TECHNICOM) s názvom "Modely fungovania vedeckých parkov a výskumných centier: skúsenosti a príležitosti pre Slovensko".

Konferenciu organizovali Technická univerzita v Košiciach a Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT).

Viac informácií o konferencii môžete nájsť na webovej stránke konferencie: http://konferencia.technicom.tuke.sk

Videozáznam z konferencie je dostupný prostredníctvom Portálu multimédií na adrese: http://multimedia.cnl.sk/vddev/konferencia-technicom2014.

Fotografie z konferencie

(Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok)

(Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok)

Prezentácie z konferencie

Privítanie účastníkov a úvodný príhovor
Prezentácia / Video

prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
Projektový manažér
UVP TECHNICOM

prof. Dr. h. c. Ing. Anton Čižmár, CSc.
rektor
Technická univerzita v Košiciach

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.
rektor
Prešovská univerzita v Košiciach

Ing. Diana Demková
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Jan Jakubov
Mesto Košice

Vývoj akademicko-podnikateľského ekosystému vo Wuppertali – prehľad osvedčených postupov
Prezentácia / Video
Sean Patrick Saßmannshausen
University of Wuppertal
Celková regionální strategie provažujíc spolupráci veřejného a komerčního sektoru ve vzdělávaní, výzkumu i vývoji, včetně patřičné péče o lidské zdroje
Prezentácia / Video
Jan Slovák
Centrum pro transfer technologií
Masarykova univerzita v Brne
Moderovaná diskusia na tému: „Modely, úspechy a problémy transferu technológií v rámci partnerov triple helix.“
Prezentácia: Rodríguez-Pose / Video: Nijkamp, Rodríguez-Pose, Kourtit

Peter Nijkamp
Free University Amsterdam

Andrés Rodríguez-Pose
London School of Economics

Karima Kourtit
Free University Amsterdam

Sean Patrick Saßmannshausen
University of Wuppertal

Jan Slovák
Centrum pro transfer technologií
Masarykova univerzita v Brne

Otvorenie posterovej sekcie venovanej pilotným projektom riešeným v rámci projektu UVP TECHNICOM a iných projektov
Postre / Video
Garanti aktivít a zodpovední riešitelia pilotných projektov UVP TECHNICOM
Potenciál rozvoja spolupráce UVP a VC s Čínou v oblasti vedy a výskumu
Prezentácia / Video
Peter Paulen
Predseda
Slovensko-čínska obchodná komora
Výskumné centrum progresívnych materiálov a technológií pre súčasné a budúce aplikácie „PROMATECH“
Prezentácia / Video
prof. Dr. Ján Dusza, DrSc.
Slovenská akadémia vied
Výskumné centrum Žilinskej univerzity
Prezentácia / Video
doc. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
Žilinská univerzita
Martinské centrum pre biomedicínu BioMed Martin
Prezentácia
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine
Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity
Prezentácia
Ing. Anna Závodská, PhD.
Žilinská univerzita
Univerzitný vedecký park STU Bratislava
Prezentácia / Video
Martin Špaček
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Spolupráca klastrov - Zelené technológie
Prezentácia
JUDr. Jan Rakušan
Predseda predstavenstva
ENERGOKLASTR
Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave
Prezentácia / Video
Dr. techn. Michal Ries
Univerzita Komenského v Bratislave
Medicínsky univerzitný vedecký park v Košiciach
Prezentácia / Video
RNDr. Andrej Miroššay, PhD.
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií
Prezentácia / Video
doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
Technická univerzita v Košiciach
Okrúhly stôl so zástupcami slovenských vedeckých parkov a výskumných centier a záver konferencie
Video

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ