Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Program

Program

(program si môžete stiahnuť kliknutím na nadpis "Program")

8:30

Registrácia

 

9:00

Otvorenie konferencie

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc.

Rektor TUKE

prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

Rektor UNIPO

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

Rektor UPJŠ

 

Predstavenie projektov

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.

9:20

Predstavenie špecifických cieľov a  aktivít

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.

Ing. Peter Džupka, PhD.

 

Informácie o priebehu verejného obstarávania

Ing. Marcel Behún, PhD.

10:00

Sekcia 1 partnerské aktivity – prezentácia UPJŠ v Košiciach

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

10:30

Prestávka na kávu a občerstvenie

 

11:00

Sekcia 2 partnerské aktivity – prezentácia PU v Prešove

prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

11:30

Sekcia 3 aktivita A.3.2 – Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy

prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.

12:00

Obedňajšia prestávka

 

13:00

Sekcia 4 aktivita A.3.3 – Pilotné projekty v odbore Strojárstvo

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

13:30

Sekcia 5 aktivita A.3.1 – Pilotné projekty v odbore  Informačné a komunikačné technológie

doc. Ing. František Jakab, PhD.

14:00

Prestávka na kávu a občerstvenie

 

14:30

Sekcia 6 aktivita A.3.5 – Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo

doc. Ing. Ján Spišák, PhD.

15:00

Sekcia 7 aktivita A3.4 – Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

15:30

Diskusia

 

16:00

Záver

 

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...
Európsky fond regionálneho rozvoja Operačný program Výskum a vývoj Výskumná agentúra

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Konferencia UVP TECHNICOM: „Vedecký park prichádza!“

Dňa 14. januára 2014 sa v Aule Maxima uskutočnila 1. konferencia projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií (UVP TECHNICOM) s podtitulom "Vedecký park prichádza!".

Konferenciu organizovali Technická univerzita v Košiciach a Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT).

Videozáznam z konferencie je dostupný prostredníctvom Portálu multimédií na adrese: http://multimedia.cnl.sk/vddev/technicom1.

Fotografie z konferencie

(Fotogalériu zobrazíte kliknutím na obrázok)

Prezentácie z konferencie

Predstavenie projektu

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.

Predstavenie špecifických cieľov a  aktivít

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.

Informácie o priebehu verejného obstarávania

Ing. Marcel Behún, PhD.

Podnikateľský akcelerátor

Ing. Viliam Vajda, PhD.

Sekcia 1 partnerské aktivity – prezentácia UPJŠ v Košiciach

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

Aplikovaný výskum v oblasti paralelného a distribuovaného počítania

Ing. Jozef Černák, PhD.

Sekcia 2 partnerské aktivity – prezentácia PU v Prešove

prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

Sekcia 3 aktivita A.3.2 – Pilotné projekty v odbore Elektrotechnika, automatizácia a riadiace systémy prof. Ing. Alena Pietriková, CSc.

Sekcia 4 aktivita A.3.3 – Pilotné projekty v odbore Strojárstvo

Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Badida, PhD.

Sekcia 5 aktivita A.3.1 – Pilotné projekty v odbore  Informačné a komunikačné technológie

doc. Ing. František Jakab, PhD.

Využitie Umelej inteligencie v Inteligentných systémoch – rozvoj výskumu Centra pre Inteligentné Technológie

prof. Ing. Peter Sinčák, CSc.

Sekcia 6 aktivita A.3.5 – Pilotné projekty v odbore Environmentálne inžinierstvo

doc. Ing. Ján Spišák, PhD.

Spracovanie oceliarenských úletov s obsahom ťažkých kovov

prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc.

Sekcia 7 aktivita A3.4 – Pilotné projekty v odbore Stavebné inžinierstvo

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

Aplikovaný výskum a vývoj inteligentných nosných systémov a dopravných stavieb koncipovaných na báze znalostných technológií

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

 

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť.

Prehliadač webového obsahu (JSR 286)

Zobraziť ponuku
Načítavanie...

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ